FreeSite

Làm thế nào một trang web có thể được miễn phí?

Một ứng dụng Website Builder miễn phí rất dễ sử dụng.

Một trang web miễn phí với một trình tạo trang web miễn phí và lưu trữ miễn phí. Thế nào?

Một ứng dụng Website Builder miễn phí rất dễ sử dụng.

FreeSite hoàn toàn dựa trên SimDif, công cụ xây dựng trang web nổi tiếng và đã được chứng minh đã giúp hàng trăm nghìn người dùng tạo trang web của họ trong hơn 10 năm.

Chúng tôi chỉ đơn giản là tạo một phiên bản nhẹ của ứng dụng hiện có và không phải phát triển bất kỳ thứ gì mới.

Một ứng dụng Website Builder miễn phí rất dễ sử dụng.
Ứng dụng tạo trang web này ở đây để giúp bạn xây dựng một trang web rõ ràng

FreeSite thậm chí không có Quảng cáo?

Ứng dụng tạo trang web này ở đây để giúp bạn xây dựng một trang web rõ ràng

Không có Quảng cáo; chỉ là một chút thân thiện "Được tạo bằng FreeSite" ở cuối trang.

Đặt quảng cáo trên các dịch vụ web là một cách để làm cho chúng trở nên "miễn phí", nhưng như tất cả chúng ta đang bắt đầu nhận ra, nếu dịch vụ miễn phí, thì cuối cùng BẠN chính là sản phẩm.

Chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích tạo và quản lý một trang web phù hợp với bạn. FreeSite ở đây để giúp bạn khởi đầu thành công và SimDif sẽ ở đó để đồng hành cùng bạn khi bạn phát triển.

Ứng dụng tạo trang web này ở đây để giúp bạn xây dựng một trang web rõ ràng
Làm thế nào trang web của tôi có thể hiển thị trên Google

Tất cả những gì bạn cần biết để giữ cho trang web của bạn miễn phí

Làm thế nào trang web của tôi có thể hiển thị trên Google

FreeSite sẽ luôn miễn phí: Nó được thiết kế để trở thành phiên bản đơn giản hóa của SimDif, cung cấp quyền truy cập miễn phí và dễ dàng vào các tính năng cần thiết. SimDif có các bản nâng cấp trả phí, nhưng chỉ khi bạn cần chúng.

Tất cả những gì bạn phải làm để duy trì trang web miễn phí của mình miễn là bạn cần, là xuất bản trang web của mình ít nhất 6 tháng một lần. Chúng tôi yêu cầu điều này để đảm bảo rằng các trang web bị bỏ rơi có chất lượng thấp không ảnh hưởng đến hiệu quả của các trang web được chăm sóc.

Làm thế nào trang web của tôi có thể hiển thị trên Google

FreeSite

Ứng dụng Trình tạo Trang web

Làm thế nào để tạo một trang web thực sự với điện thoại của tôi.

Dùng thử FreeSite ngay
Không cần đăng ký

Tạo một trang web với SimDif, ứng dụng xây dựng trang web hoạt động trên điện thoại và trên máy tính.

FreeSite

Sẵn sàng mở tài khoản?